BTW variabelen

BTW variabelen zijn complex omdat de tekst voor het instellen van BTW variabelen afhankelijk is van het shopsysteem en het boekhoudsysteem. Een paar voorbeelden

 1. BTW inrichting speelt voor webwinkels en voor kassa's, niet voor PSPs.
 2. Er kan sprake zijn van default BTW percentages - bijv WooCommerce of Shopify
 3. Er kan sprake zijn van een inkoop BTW tarief - bijv bij Zettle
 4. Afhankelijk van het boekhoudsysteem worden BTW percentages uit de webwinkel / kassa gekoppeld aan
  • BTW codes in het boekhoudsysteem
  • BTW codes en omzetrekeningen in het boekhoudsysteem
  • BTW percentages en omzetrekeningen in het boekhoudsysteem
  • Moeten er extra BTW rekeningen en omzetartikel-rekeningen worden ingesteld
Dit is in de handleidingen opgelost via variabelen in het configuratie-bestand van het shopsysteem die verwijzen naar variabelen in het configuratie-bestand van het boekhoudsysteem.

BTW logica webwinkels en kassa's

xxx_ALS_BTWInstellingenWinkel_xxx Verwijst direct naar de variabele xxx_DAN_WinkelBTWInstellingenInBoekhoudsysteem_xxx. Deze variabele staat niet in de configuratie-bestanden van de PSPs. Daarom staat in de PSP handleidingen niets over het inrichten van BTW tarieven en in de handleidingen van webwinkels en kassa's wel.
xxx_DefaultBTWInstellingen_xxx Tekst over het instellen van default BTW tarieven.
xxx_ALS_BTWOSSDoorzettenNaarBoekhoudsysteem Wordt gevuld als er in het boekhoudsysteem speciale regels zijn voor OSS. Zie bijv het configuratiebestand voor e-Boekhouden.nl. Niet van toepassing voor PSPs.
xxx_BTWBerekeningInWebwinkel_xxx Geeft een tekst indien er op een bijzondere manier BTW berekend wordt in de webwinkel.
xxx_ALS_AfbeeldingBTWInstellingenWinkel_xxx Mogelijkheid voor een plaatje met de BTW instellingen. Voor PSPs niet van toepassing. Voor kassa's kan er een ander plaatje gekozen worden door de waarde van deze variabele te zetten naar xxx_DAN_AfbeeldingBTWInstellingenWinkelBoekhoudsysteem_xxx of xxx_DAN_AfbeeldingBTWInstellingenKassaBoekhoudsysteem_xxx.

BTW logica boekhoudsystemen

xxx_DAN_WinkelBTWInstellingenInBoekhoudsysteem_xxx Vraagt een boekhoudsysteem niet om het inrichten van BTW tarieven, zoals bij Factuursturen of Billit, dan is deze variabele leeg of komt deze niet voor in het configuratiebestand. Voor andere boekhoudsystemen bevat deze variabele de tekst voor het toekennen van BTW codes en rekeningen. Deze tekst bevat de variabelen xxx_DefaultBTWInstellingen_xxx, xxx_DAN_BTWInstellingenOSSInBoekhoudsysteem_xxx en xxx_DAN_AfbeeldingBTWInstellingenWinkelBoekhoudsysteem_xxx.