De variabelen in handleidingen

De handleidingen bestaan uit secties en variabelen. Variabelen hebben altijd de vorm xxx_varnaam_xxx. Variabelen komen voor in configuratie-bestanden. Per handleiding zijn er drie configuratie-bestanden:

  1. Het configuratiebestand voor het boekhoudsysteem. Alle handleidingen voor het boekhoudsysteem hebben dit configuratiebestand gemeenschappelijk.
  2. Het configuratiebestand voor het shopsysteem - de webwinkel / kassa / psp. Alle handleidingen voor het shopsysteem hebben dit configuratiebstand gemeenschappelijk.
  3. Een configuratiebestand specifiek voor het shopsysteem en het boekhoudsysteem. Omdat dit configuratiebestand uniek is staan hier zo min mogelijk variabelen in.

Een variabele kan een waarde zijn of een stuk tekst. Bijvoorbeeld xxx_WinkelNaam_xxx is de naam van het shopsysteem, bijv WooCommerce. De variabele xxx_KortWatDeKoppelingDoet_xxx bevat een hele tekst. Variabelen kunnen zelf ook weer variabelen bevatten. Dus een tekst variabele kan weer variabelen bevatten.

Soms zijn variabelen ingewikkeld en springen zij van het ene configuratiebestand naar het andere en weer terug.